اهم فعالیت های تخصصی

مشاوره، طراحی، تامین، اجراء، نظارت و پشتیبانی

سیستم های نظارت تصویری و مانیتورینگ

CCTV & Monitoring

پیاده سازی تخصصی زیر ساخت های شبکه

Network infrastructure

سیستم های تخصصی پلاک خوان و کنترل تردد

پایش تصویری و پلاک خوان شهری و روستایی، کنترل گیت، پارکینگ و باسکول

License Plate Reader

سیستم های حرفه ای صوت و تصویر

سالن های کنفرانس، همایش ها، آمفی تأتر و فضاهای باز

Professional Audio & Visual

سیستم های مدیریت و ذخیره سازی تصاویر (F.I.S)

NVR & Storage Solution

سامانه های پیشرفته حفاظت پیرامونی

Perimeter Surveillance

0817 026 914 98+

36254311 31 98+