000 54 9 58 021 | info@faradrp.com
برند های متفاوت را از ما بخواهید

نظارت تصویری

نظارت تصویری | شبکه

نظارت تصویری

نظارت تصویری

نظارت تصویری

زیر ساخت شبکه

مانیتورینگ

پلاک خوان

نظارت تصویری

نظارت تصویری

زیر ساخت شبکه

ذخیره ساز تصویر

ذخیره ساز تصویر

زیر ساخت شبکه

زیر ساخت شبکه

صوت و تصویر

صوت و تصویر

صوت و تصویر

صوت و تصویر

صوت و تصویر

صوت و تصویر

صوت و تصویر

صوت و تصویر

صوت و تصویر

صوت و تصویر

تامین و مجری پروژه ها ICT

نظارت تصویری و مانیتورینگ | زیر ساخت شبکه | پلاک خوان و کنترل تردد | تجهیزات ذخیره سازی تصاویر | صوت و تصویر حرفه ای | حفاظت پیرامونی

اهم فعالیت های تخصصی فاراد

سیستم های نظارت تصویری و مانیتورینگ

دوربین مداربسته | شبکه | ذخیره ساز | مانیتورینگ

پیاده سازی تخصصی زیر ساخت های شبکه

زیرساخت شبکه | تحلیل | تامین | پیاده سازی

سیستم های تخصصی پلاک خوان و کنترل تردد

پایش تصویری و پلاک خوان شهری و روستایی، کنترل گیت، پارکینگ و باسکول

سیستم های مدیریت و ذخیره سازی تصاویر (FIS)

ذخیره ساز های حرفه ای تصویر

سیستم های حرفه ای صوت و تصویر

سالن های کنفرانس، همایش ها، آمفی تئاتر و فضای باز

سامانه های پیشرفته حفاظت پیرامونی

راهکار | اجرا